Onze leden...

  • Kunnen zelf online betrouwbare hulp regelen: op het tijdstip dat hen uitkomt, van een lokale aanbieder die zij zelf gekozen hebben, voor een zelf onderhandelde uurprijs.
  • Betalen vooraf naar een derdengeldenrekening van de Wijzelf, zodat er geen betaling hoeft plaats te vinden in huis.
  • Betalen alleen aan de aanbieder als ze tevreden zijn over de geleverde dienstverlening.  
  • Kunnen beroep doen op conflictbemiddeling en ondersteuning door het bestuur van de coöperatie.
  • Zijn beschermd tegen ongewenste consequenties van particulier opdrachtgeverschap.
  • Hebben een aansprakelijkheidsverzekering voor eventuele schade die tijdens de uitvoering van werkzaamheden ontstaat.
  • Hebben hun hulp of zorg op legale wijze geregeld.
  • Dragen door hun lidmaatschap bij aan het bereikbaar, betrouwbaar en betaalbaar houden van praktische zorg in en om huis.
  • Steunen een maatschappelijk fonds waarop bij schrijnende situaties een beroep kan worden gedaan.
  • Hebben toegang tot en stemrecht in de ledenvergadering

WMO, Verzekerde zorg en PGB

Bij Wijzelf heb je eigen regie over je hulp en zorg en betaal je dit ook zelf. Dat is de basis. Als je in aanmerking komt voor vergoeding van hulp en zorg dan gelden er veel regels in Nederland die eigen regie helaas belemmeren. Zorg in natura kan niet geregeld worden bij Wijzelf. Ook kunnen wij geen uitbetalingen doen via de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en dus kan een Persoons Gebonden Budget (PGB) uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) of de Wet Langdurige Zorg (WLZ) niet worden ingezet.

Alleen met een PGB vanuit de Zorgverzekeringswet (ZVW) kun je zorg inkopen als je dit op restitutiebasis kan declareren bij je verzekeraar. Het gaat daarbij vaak om Persoonlijke Verzorging. Je betaalt dan de zorg vooruit en met het PGB Declaratieformulier in Mijn Wijzelf kun je eenvoudig zelf de gemaakte kosten declareren bij je zorgverzekeraar.

Lidmaatschap

Aanmelden bij Wijzelf Vlietsaam is gratis. Je wordt dan aspirant-lid. Als aspirant-lid kun je volledige profielen zien, een vraag stellen aan de aanbieders en met ze onderhandelen. Pas als je een overeenkomst sluit met een aanbieder betaal je online de contributie van € 20,- Vanaf dat moment ben je volwaardig lid van de coöperatie en heb je ook stemrecht in de ledenvergadering. Aspirant-leden hebben geen stemrecht.

Je kunt altijd volwaardig lid worden en blijven door in Mijn Wijzelf Profiel de contributie te voldoen. Je hoeft dan geen overeenkomst met een aanbieder te sluiten.

Schrijf je in bij Wijzelf

Een overeenkomst sluiten

Het is belangrijk dat je de afspraken met een aanbieder vastlegt in een overeenkomst. Het volgende filmpje laat zien hoe je dit eenvoudig kunt doen en waarom het belangrijk is.

BSN nummer

Waarom vragen wij je BSN nummer en mag dat wel? Het model wat Wijzelf gebruikt is getoetst en afgestemd met de belastingdienst. Afspraak met de belastingdienst is wel dat wij de IB47 aangifte centraal doen. Dat is de aangifte van aan particulieren uitbetaalde bedragen. Om dit te kunnen doen hebben wij het BSN nummer nodig. Het is dus in opdracht van de belastingdienst dat wij een BSN nummer vragen. En omdat het in opdracht is van de belastingdienst is het dus ook in overeenstemming met de privacy wetgeving.

Bankrekeningnummer

Waarom vragen wij om je bankrekeningnummer? Je bankrekeningnummer gebruiken we voor eventuele restituties, het terugstorten van geld. Bijvoorbeeld als een betaalde afspraak niet is doorgegaan of korter heeft geduurd. Door vooraf je bankrekeningnummer op te slaan bij je profiel kunnen we dit geautomatiseerd doen. Zo leveren restituties geen extra handmatige handelingen op voor de vrijwilligers die de Stichting Beheer Derdengelden Wijzelf besturen.

Restitueren via betaalgegevens van iDeal, zoals veel webwinkels doen, is wel mogelijk maar levert veel extra handmatige werkzaamheden op. Dat is misschien niet zo erg voor een commerciële webwinkel maar wel voor ons maatschappelijke platform waar het niet om winst gaat en voor de Stichting Beheer Derdengelden Wijzelf waar het werk vrijwillig wordt gedaan. Wat geautomatiseerd kan doen we dus geautomatiseerd. Fijn als je daarvoor je bankrekeningnummer wilt invullen!

Zichtbaarheid gegevens

Als lid van Wijzelf Vlietsaam zijn je gegevens nooit zichtbaar in het publieke gedeelte van de website. De door Wijzelf toegelaten aanbieders waaraan jij een vraag stelt zien meer gegevens. Dat zijn je voornaam, achternaam, foto, leeftijd, informatie over eventuele huisdieren en de wijk of het dorp waar je woont. En natuurlijk de vraag die je hebt gesteld. Als je een definitieve overeenkomst sluit, worden je woonadres en telefoonnummer bekend bij de aanbieder.

Je e-mailadres wordt nooit automatisch zichtbaar. Je kunt het wel uitwisselen, maar dit beslis je dus zelf.